משה כהן עורך עבורכם את טקס פדיון הבן עם מטבעות, הסברים, סיפורים והרבה חיוכים.

ספר שמות

"וכל בכור אדם בבניך תפדה"

מצוות פדיון הבן    

שלושים יום מלאים לאחר לידת תינוק בכור, עורכים את מצוות פדיון הבן. הסיבה היא: ביציאת עמנו ממצרים, התקדשו בכורי ישראל לעבודה בבית המקדש (זכר להצלתם ממכת בכורות במצרים). לאחר חטא העגל, הכוהנים החליפו את הבכורות בעבודת המקדש, והבכורות נדרשו לפדות את עבודתם בנתינת חמישה סלעים לכוהנים.

(מקור - אתר פדיון)

טקס פדיון הבן

בחלוף שלושים ימים מלידת התינוק הראשון, על האבא מוטלת החובה 'לפדות' את בנו הבכור מרשות הכהן. ה'פדיון' מתבצע למעשה על ידי שהאבא משלם לכהן 'חמשה סלעים' תמורת פדיון בנו. כפי שנאמר בתורה: "וכל בכור אדם בבניך תפדה". נהוג ללוות את הטקס בסעודת מצווה. 

"ופדויו מבן חודש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרה הוא"

ספר שמות

חמשה סלעים – מטבעות הפדיון

הסכום המופיע בתורה הוא חמישה שקלים (סלעים). עשויים מכסף, ועל פי התלמוד, אין לפדות את הבן בהמחאות או בשטרות כסף. משקל חמישה סלעי כסף מזמן התורה, שקול בימינו לכ- 100 גרם כסף. בימינו מייצרת החברה הישראלית למדליות ולמטבעות מטבעות מיוחדים עבור פדיון הבן, במשקל 20 גרם כסף כ"א. משה כהן מביא עמו לטקס את מטבעות חמשה הסלעים, ואין צורך לחפש ולקנות בעצמכם מטבע מתאים. לפני פדיון הבן, האב קונה מהכהן את המטבעות שברשותו.

אף פעם לא מאוחר

היה והבכור לא נפדה בזמן, ביום השלושים להיוולדו, חשוב לפדותו בהקדם האפשרי. פדיון הבן היא מצווה המוטלת על האב, גם אחר שהבן גדל. מי שאביו לא ערך לו פדיון הבן בעודו תינוק, מחויב לפדות את עצמו. בכל מקרה של ספק או שאלה פנו למשה כהן. 

פדיון הבן עם משה כהן
פדיון הבן עם משה כהן
פדיון הבן עם משה כהן
פדיון הבן עם משה כהן